7284 Просмотров

Литература по истории экономики

KuznetcovИстория экономики: Учебник /Под общ. ред. проф. О.Д. Кузнецовой и проф. И.Н. Шапкина. — М: ИНФРА-М, 2002. — 384 с. — (Серия «Высшее образование»)
Скачать (посмотреть)История мировой экономики: Учебник для вузов/ Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. — М.: ЮНИТИ, 2002.-727 с.: ил.
Скачать (посмотреть)ProskurinПроскурін П. В. Історія економіки та економічних учень. Нариси економічної історії індустріальної цивілізації: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 372 с.
Скачать (посмотреть)История экономики Шевчук Д.А. Уч пос. 2009 -305с
Скачать (посмотреть)

 Ионова СМ. , Энговатова О.А. Шпаргалка по истории экономики: Ответы на экзаменационные билеты. — М.: Аллель-2000, 2005. — 64 с. — (Полный зачет)
Скачать (посмотреть)Charykova М.К.Чарыкова. История экономики и экономических учений. Курс лекций.: Тамбов, 2010
Скачать (посмотреть)StadnikТексти лекцій з «Історії економіки та економічної думки» (для студентів
напряму підготовки: 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 – «Облік і аудит») / Авт.: Г.В.Стадник, В.П.Решетило, С.І.Штефан – Харків: ХНАМГ, 2008. – 200 с.
Скачать (посмотреть)TymochkoТимочко Н.О. Економічна історія України: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 204 с.
Скачать (посмотреть)Texty lekcijТексты лекций по истории экономики и экономической мысли
Скачать (посмотреть)

 

Экономические науки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *